Tiimi

Tulevaisuus Tänään -tapahtumaa on ollut järjestämässä SAK:n lisäksi useita yhteistyökumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet monipuolisen ja laajan keskustelun tulevaisuuden työstä.

Alla esittelyt vuonna 2018 mukana olleista yhteistyökumppaneista. Tulemme päivittämään sivuja vuoden 2019 tapahtuman osalta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on liittojen liitto. Edustamme yli 900 000:ta palkansaajaa ja 18:ta ammattiliittoa. Kunnallinen perhepäivähoitaja, lentoemäntä, linja-autonkuljettaja, tarjoilija, rakennustyöntekijä, paperitehtaan työntekijä ja tanssija edustavat kaikki SAK:laisia aloja.

Meidän tehtävänämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, jossa vahva työlainsäädäntö ja kattavat työehtosopimukset sekä sopimisen pitkäjänteisyys luovat työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

sak.fi

Yhteistyökumppanit

EMIN-verkosto

EMIN-verkosto

EMIN-verkosto kampanjoi paremman perusturvan puolesta. Sen toimintaa koordinoi Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin.

eapn.fi

Helsingin seurakuntayhtymä

Mukana on Yhteisen seurakuntatyön Yhteiskunta ja kulttuuri -tiimistä yhteiskunnallinen työ sekä avoimet ovet kulttuuri- ja uskontodialogiin. Teemme yhteistyötä ammatillisten aluejärjestön kanssa pääkaupunkiseudulla työelämän kysymyksissä ja konsultoimme ja koulutamme monikulttuurisuuskysymyksissä sekä kulttuurien ja uskontojen ilmiöistä työyhteisöissä. Annamme myös tietoa siitä, miten vaikuttaa kirkkoon ja seurakuntiin – marraskuussa on seurakuntavaalit.

www.helsinginseurakunnat.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Vakuutusyhtiö Turva on ammattiliittojen kumppani ja tuntee palkansaajien vakuutustarpeet. Tervetuloa pisteellemme kuulemaan ammattiliittojen jäsenten vakuutuseduista!

turva.fi
FB @turva
Twitter @TurvaVakuutus

Kiljavan opisto

Kiljavan opisto

Tarjoamme runsaasti työelämän kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyviä kursseja. Tampereen yksikkömme tarjoaa nuorille ja aikuisille suunnattuja pitkiä kansanopistolinjoja median ja viestinnän sekä kulttuurin alalta.

www.kio.fi

Koulutusrahasto

Koulutusrahasto

Koulutusrahasto edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä ja maksamalla aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksistaan, antaa niihin liittyvää neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Koulutusrahastoa hallinnoivat työmarkkinaosapuolet.
1.1.2019 alkaen Koulutusrahasto ja Työttömyysvakuutusrahasto yhdistyvät ja muodostavat yhdessä uuden Työllisyysrahaston

www.koulutusrahasto.fi

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Järjestö tarjoaa neuvontaa muun muassa kuluttajansuojaan, talouteen sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Kuluttajaliitolla on useita valtakunnallisia ja paikallisia kuluttajayhdistyksiä. Tarjoamme sinulle tietoa, jotta voit itse tehdä parempia valintoja.

www.kuluttajaliitto.fi/
Facebook @Kuluttajaliitto
Twitter@Kuluttajaliitto

KSL-opintokeskus

KSL-opintokeskus

KSL-opintokeskus on valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja järjestöllisen koulutuksen asiantuntija. Tarjoamme aikuisille oppimismahdollisuuksia, tuemme järjestöjen ja yhteisöjen kehittämistä sekä kansalaisyhteiskuntaa.

www.ksl.fi
Facebook @kslry
Twitter@kslopintokeskus

Paiskaa tassua

KSL-opintokeskus/Paiskaa tassua -kampanja

Paiskaa tassua -kampanjapisteellä pääset kertomaan, millainen on hyvä väittelijä ja samalla voit paiskata tassua keltaisen jättikouran kanssa. Kuvansa #paiskaatassua -tunnisteella Instagramissa tai Facebookissa julkisesti jakaneet osallistuvat 191,80 euron arvontaan kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä 10.12.2018. Lisäksi lahjoitamme 201,80 euroa voittajan valitsemalle kansalaisjärjestölle.

www.paiskaatassua.fi
Facebook @paiskaatassua
#paiskaatassua

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jos heillä on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia. Maksuton palvelu on avoin kaikille, eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon.

www.sak.fi/toissasuomessa

Mahdollisuuksien aika

Mahdollisuuksien aika

SAK:n nelivuotinen Mahdollisuuksien aika -hanke selvittää digitalisaation, globalisaation sekä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen vaikutuksia työelämään ja palkansaajien arkeen. Tänä vuonna hankkeessa selvitetään tekoälyn vaikutuksia työhön ja keikkatyöntekijöiden toimeentuloa.

www.sak.fi/mahikset

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä.

monimuotoisetperheet.fi
Facebook @monimuotoisetperheet 
Twitter @kaikkiperheet

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

pht.fi

SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry perus­tet­tiin vuonna 1987 ajamaan amisten etuja ja oikeuk­sia sekä yhdis­tä­mään kaikkia amiksia ympäri maan!

sakkiry.fi
Facebook @sakkiry
Twitter @SAKKIry

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto

Suomen Diabetesliitto ry on potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka toimii diabeetikoiden ja heidän läheistensä hyvän elämänlaadun puolesta, valvoo diabeetikoiden etuja sekä edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Järjestämme diabeteskuntoutusta ja koulutamme alan ammattilaisia, jaamme diabetestietoa ja olemme mukana luomassa uusia keinoja diabeteksen ehkäisyyn, hoitoon ja hoidonohjaukseen.

www.diabetes.fi

Suomen Reumaliitto

Suomen Reumaliitto ry

Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Palvelemme myös sairastavien läheisiä, terveydenhuollon ammattilaisia ja tuki- ja liikuntaelinterveystietoa tarvitsevia.

www.reumaliitto.fi
Facebook @suomenreumaliitto
Twitter @Reumaliitto

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Löydä liikunnan ilo hyvässä seurassa Liikkuminen on kaikkien oikeus iästä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Keskitymme erityisesti lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseen. Tavoitteemme on huolehtia, että jokaisella on mahdollisuus löytää liikunnan ilo hyvässä seurassa.

tul.fi

Tatsi

Tatsi

Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry on työttömien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Järjestämme tukitoimintaa ja koulutusta työttömille.
Tatsilla on avoimet työhuoneet Porvoossa ja Kotkassa. Tampereen ja Tuusulan avoimet työhuoneet aukeavat myöhemmin.

tatsi.org

Teboil

Teboil

www.teboil.fi

Työväen musiikkitapahtuma

Työväen Musiikkitapahtuma

Esittelemme Työväen Musiikkitapahtuman toimintaa.

www.valmu.com

Työväen Sivistysliitto TSL

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Työväen Sivistysliitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut jäsentensä valtakunnallinen yhteenliittymä, jonka perustehtävänä on edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista aktiivisuutta, aikuisten oppimista ja kulttuuriharrastuksia sekä kansainvälistä sivistyksellistä yhteistyötä ja monikulttuurisuutta. TSL:n arvot ovat oppijalähtöisyys, osallisuus, arviointikyky ja yhdenvertaisuus.

Facebook @sivistys
Twitter @tyovaensivistys

Työväenmuseo Werstas

Työväenmuseo Werstas

Werstas esittelee toimintaansa, erityisesti näyttelyjä, tiloja ja Irtisanottu perintö -hanketta.

www.tyovaenmuseo.fi
Työväenmuseo Werstas