Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste – Tulevaisuustanaan.fi

Näin Tulevaisuustanaan.fi vierailujen kautta välitettyjä tietojasi käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Vento
Puh. 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Rekisterin nimi

Tulevaissuustanaan.fi-kävijäseuranta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tulevaissuustanaan.fi-sivuston liikenteen seuraaminen.

Rekisterin tietosisältö

Tulevaissuustanaan.fi-sivuston kävijän

  • IP-osoite
  • selaintiedot
  • käyttöjärjestelmätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivustovierailu osoitteissa www.tulevaisuustanaan.fi. Sivusto lähettää selaimelle evästeen eli pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Eväste tunnistaa selaimen ja käyttöjärjestelmän tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Google analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille, mikäli se käyttää kolmansia osapuolia kerätyn tiedon käsittelijöinä tai mikäli laki vaatii tietojen luovuttamista. Google ilmoittaa, että se tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja eli se ei yhdistä kerättyjä tietoja yksittäiseen henkilöön. Google Analytics käyttää enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä sivustoanalytiikkapalvelun tuottamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot sijaitsevat Googlen palvelimella Yhdysvalloissa. Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta. Käyttöehtojen päivitys on hyväksytty SAK:n webmaster@sak.fi-tililtä 17.5.2018.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Google valvoo fyysistä pääsyä datakeskuksiinsa omien menettelytapaohjeidensa mukaisesti. Vain valtuutetut työntekijät, urakoitsijat ja vierailijat voivat päästä datakeskuksiin.

Data on tallennettu koodatussa muodossa. Se on hajautettu useisiin fyysisiin ja loogisiin kokonaisuuksiin toistettavuutta ja tarkoituksenmukaista käyttöä varten sekä peukaloinnin estämistä varten.

Tulevaissuustanaan.fi-sivuston kävijöiden IP-osoitteita säilytetään Googlen palvelimilla 50 kuukauden ajan, jotta sivuston liikenteestä voidaan tehdä vertailevia analyysejä aikaisempiin vuosiin.

Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta. Käyttöehtojen päivitys on hyväksytty webmaster@sak.fi-tililtä 17.5.2018.

Katso myös Google analytics: Tietosuoja ja turvallisuus.

Tarkastusoikeus

Tulevaissuustanaan.fi-sivuston kävijöillä on oikeus tarkistaa verkkosivustovierailun aikana kerätyt tiedot, mikäli vierailun aikana kertyy yksilöiviä tietoja.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tulevaissuustanaan.fi-sivuston kävijöillä on oikeus vaatia verkkosivustovierailun aikana kerätyn tiedon korjaamista, mikäli vierailun aikana kertyy yksilöiviä tietoja. Jos kävijä haluaa estää evästeiden käytön (ks. Säännönmukaiset tietolähteet), se on mahdollista kieltää käyttäjän selaimen asetuksissa sivustokohtaisesti tai kokonaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei ole.

——————————

Tietosuojaseloste – Palautelomakkeet

Näin tulevaisuustanaan.fi-palautelomakkeen kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Vento
Puh. 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Rekisterin nimi

Tulevaissuustanaan.fi-palautteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottaja voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Palaute

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Palautteen jättämisen päivämäärä ja kellonaika

Säännönmukaiset tietolähteet

Tulevaissuustanaan.fi-sivuilla olevan palautelomakkeen täyttäminen ja lähettäminen eteenpäin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet kertyvät webmaster@sak.fi-tilin sähköpostilaatikkoon, josta ne ohjautuvat automaattisesti myös tiliä valvovan SAK:n työntekijän sähköpostilaatikkoon. Työntekijä poistaa palautteen omasta sähköpostilaatikostaan heti palautteeseen vastaamisen jälkeen.

Jos työntekijä ohjaa palautteen jollekin toiselle SAK:n työntekijälle, hän valvoo, että tämä poistaa palautteen sähköpostilaatikostaan heti vastaamisen jälkeen.

Palautteita säilytetään webmaster@sak.fi-tilin sähköpostilaatikossa kaksi kuukautta, jonka jälkeen ne siirretään SAK:n M-Files-dokumentinhallintajärjestelmään. Järjestelmään on pääsy vain SAK:n viestinnän ja tietohallinnon työntekijöillä.

Palautteet poistetaan M-Files-järjestelmästä viiden vuoden kuluttua. Määräaika perustuu siihen, että palautteita voidaan sen aikana tilastoida anonyymisti ja niiden palautesisältöä voidaan hyödyntää sisäisesti, jos palaute perustuu toistuviin tilanteisiin, esim. työtaisteluihin.

Tarkastusoikeus

Palautteen lähettäjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palautteen lähettäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei ole.