Keskustelijat

Tulevaisuus tänään -tapahtumassa on mukana keskustelemassa monipuolinen joukko eri alojen asiantuntijoita.

Helena Petäistö

Helena Petäistö

Toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija

Ekonomi Helena Petäistö on toiminut pitkään kirjeenvaihtajana sekä Pariisissa että Brysselissä. Hän sai Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2010. Petäistö on kirjoittanut useita suosittuja tietokirjoja, mm. viime vuonna ilmestyneen ”Ranska, Macron ja minä” sekä pian julkaistavan "Bryssel–Strasbourg–Luxemburg". Kuva: Pekka Holström / Otava.

Frank Martela

Tutkijatohtori, hyvinvoinnin psykologian dosentti, Aalto-Yliopisto

Frank Martela, FT, VTT, toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella ja on yksi Filosofian Akatemia Oy:n perustajista. Martelan tutkimus keskittyy sisäiseen motivaatioon, työn murrokseen, merkitykselliseen elämään ja hyväntekemiseen, joita hän tutkii sekä filosofisesta, psykologisesta kuin myös yritystoiminnan näkökulmasta.

Silvia Modig

Silvia Modig

Europarlamentaarikko, Vasemmistoliitto

Silvia Modig on europarlamentaarikko ja kaupunginvaltuutettu, joka toimi kaksi kautta kansanedustajana ennen nykyistä tehtäväänsä. Europarlamentissa hän on ympäristövaliokunta ENVI:n varsinainen jäsen sekä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon keskittyvän FEMM-valiokunnan varajäsen. Ennen poliittista uraansa Modig työskenteli tv- ja radiotoimittajana.

Hannu Karhunen

Vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos

KTT Hannu Karhunen toimii Palkansaajien tutkimuslaitoksessa vanhempana tutkijana. Hän työskentelee myös osa-aikaisena tutkijana Tilastokeskuksessa. Karhusen tutkimusteemat liittyvät työmarkkinoihin ja koulutuksen taloustieteeseen.

Tytti Määttä

Kaupunginjohtaja, Kuhmo

Tytti on kunta-alan ja aluekehittämisen vaikuttaja Kuhmosta. Hän on toiminut Turun kaupunginvaltuutettuna, Suomen kuntaliiton erityisasiantuntijana, Vaalan kunnanjohtajana ja nyt Kuhmon kaupunginjohtajana. Tytti uskoo mahdollisuuksien näkemiseen sekä luomiseen ja kokee näköalattomuuden olevan kehitykselle pahinta myrkkyä. Vapaa-ajallaan Tytti nauttii luonnossa liikkumisesta yhdessä perheen kanssa.

Lauri Lyly

Lauri Lyly

Pormestari, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly on Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen. Hän toimii myös Tampereen seutuhallituksen puheenjohtajana ja kaupunkien C6- ja C21-verkostossa. Aiemmin hän on työskennellyt SAK:n puheenjohtajana, SAK:n hallituksen puheenjohtajana ja edunvalvontajohtajana.

Annika Rönni-Sällinen

Annika Rönni-Sällinen

Puheenjohtaja, PAM

Annika Rönni-Sällinen valittiin Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtajaksi kesäkuussa 2019. Hänen mukaansa ay-liikkeen parhaista toimintatavoista voidaan pitää kiinni samalla, kun katsotaan tulevaan. Liittojen tulee pysyä jäseniä lähellä ja antaa heille mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan ja työn kehitykseen. Rönni-Sällinen haluaa painottaa myös ay-liikkeen roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siitä johtuvien muutosten oikeudenmukaisessa hallinnassa.

Roope Mokka

Roope Mokka

Tulevaisuudentutkija, Demos Helsinki

Roope Mokka on tulevaisuudentutkija, kaupunkikehittäjä ja toinen Demos Helsingin perustajista. Hänellä on 20 vuoden kansainvälinen kokemus hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen neuvonantajana. Mokan erikoisala ovat suuret yhteiskunnalliset murrokset ja erityisesti teknologioiden merkitys niissä.

Heidi Nieminen

Puheenjohtaja, PAU

Heidi Nieminen aloitti ay-uransa 13,5 vuotta sitten, kun hän tuli Posti- ja logistiikka-alan unioniin lakimieheksi. Viimeiset viisi vuotta Nieminen on ollut liiton puheenjohtajana. Hän on aina halunnut puolustaa oikeudenmukaisuutta ja ihaillut solidaarisuudella aikaansaatuja saavutuksia. Nieminen toivoo molempien asioiden pysyvän ikuisesti ay-liikkeen ytimessä.

Sture Udd

Sture Udd

Toimitusjohtaja, UPC Print ja UPC Upcode

Vaasalainen Sture Udd on UPC Centerin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. UPC:n yrityksiin kuuluvat muun muassa älykoodiyritys UpCode, kirjapaino UPC Print ja innovaatiokeskus Wasa Innovation Center. Uddilla on 30 vuoden kokemus viestintäalan yrityksissä ja hän on toiminut myös Åbo Akademin luennoitsijana.

Päivi Niemi-Laine

Päivi Niemi-Laine

Puheenjohtaja, JHL

Päivi Niemi-Laine, FM, on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja. Hän on ollut ay-liikkeen palveluksessa reilut 18 vuotta erilaisissa tehtävissä. Erityisen tärkeitä teemoja Niemi-Laineelle ovat sekä työssä että vapaalla inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja välittäminen. Niemi-Laine on vankkumaton kolmikannan puolustaja.

Jarkko Eloranta

Puheenjohtaja, SAK

Vuodesta 2016 lähtien SAK:ta luotsannut Jarkko Eloranta on järjestön 21. puheenjohtaja. Sitä ennen hän toimi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtajana ja toimialajohtajana. Eloranta on valmistunut valtiotieteen maisteriksi Turun yliopistosta.

Suvi Mäkeläinen

Puheenjohtaja, Keskustanuoret

Suvi Mäkeläinen toimii Suomen Keskustanuorten puheenjohtajana ja opiskelee Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteitä.

Jussi Kukkola

Järjestöasiantuntija, SAK

Puolitoista vuotta SAK:ssa työskennellyt Jussi Kukkola toimii talossa järjestöasiantuntijana. Hänen tehtävänään on organisoida keskusjärjestötasoista nuorisotoimintaa sekä sukkuloida pitkin poikin opiskelija- ja nuorisojärjestökenttää huolehtien siitä, että SAK näkyy, kuuluu ja kuuntelee sielläkin.

Jenny Rintala

Jenny Rintala

Ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Jenny Rintala toimii ylitarkastajana alueellisessa työsuojeluviranomaisessa. Hänellä on pitkä kokemus työsuojeluviranomaisen valvontatehtävistä ja hän on erikoistunut psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan.

Jari Hakanen

Tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen on tutkimusprofessori Työterveyslaitoksella ja sosiaalipsykologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on pitkään tutkinut työhyvinvointia ja -pahoinvointia (työn imu, työuupumus, tylsistyminen, työholismi) eri näkökulmista ja ollut toteuttamassa työhyvinvointia, palvelevaa johtamista ja työn tuunaamista edistäviä kehittämishankkeita.

Ylitalo Jaana

Jaana Ylitalo

Edunvalvontajohtaja, PAM

Jaana Ylitalo työskentelee Palvelualojen ammattiliitossa PAMissa edunvalvontajohtajana. Häntä innostavat työelämän kehittyminen ja työntekijöiden edunvalvonta muutoksessa, jäsenten kanssa työskentely ja puhenaisena toimiminen eturintamassa.

Sauli Väntti

Sauli Väntti

Puheenjohtaja, Sähköliitto

Sauli Väntin liki neljännesvuosisadan kestänyt ay-ura Sähköliitossa alkoi Itä-Suomen aluesihteerinä. Puheenjohtajaksi hänet valittiin loppuvuodesta 2016. Ennen ay-liikettä hän ehti työskennellä sähköalalla jakokeskus- sekä sähkö- ja viestilaitekorjaamon asentajana. Väntti tunnustautuu kehittäjäluonteeksi, joka haluaa ratkaista hankalat tilanteet keskustelemalla ja neuvottelemalla.

Matti Huutola

Johtaja, SAK

Matti Huutola on SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja järjestöjohtaja, joka on edennyt nykyisen tehtävään niin sanotulla pitkällä kaavalla. Työuransa Huutola aloitti kirvesmiehenä, jota työtä hän teki 12 vuotta. Huutola on myös toiminut Rakennusliton toimitsijana Lapissa 7 vuotta ja kansanedustajana 1998–2003.

Katri Söder

Koulutusjohtaja, TSL

Katri Söder on Työväen Sivistysliiton koulutusjohtaja ja aikuisten perustaidot -kehittämisalueen päällikkö. Hän on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään osaamisen arviointia ja ikääntyvien työntekijöiden perustaitoja. Koulutukseltaan Söder on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän harrastaa jatkuvaa
opiskelua.

Pasi Lapinlehto

Pasi Lapinlehto

Sähköliitto

Pasi Lapinlehto on 37-vuotias sähköasentaja Hyvinkäältä. Hän toimii työpaikkansa pääluottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna sekä Sähköliiton edustajistossa. Lapinlehdolle tärkeää työelämässä ovat tasa-arvo, työsuojelu ja toimivat neuvotteluyhteydet työnantajaan. Työelämän ulkopuolella Lapinlehto arvostaa perhettä ja terveyttä.

Turja Lehtonen

Turja Lehtonen

1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto

Turja Lehtonen on Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja, joka on aiemmin työskennellyt mm. työehtotoimitsijana ja järjestösihteerinä Metalliliitossa ja särmääjänä Valmetilla. Toiminut lukuisissa luottamustehtävissä ammattiyhdistysliikkeessä ja Turun kunnallispolitiikassa. Vapaalla rentoutuu perheen, koirien, asuntovaunun ja veneilyn parissa.

Susanna Puumi

Susanna Puumi

Työsuojelupäällikkö, HUS

Susanna Puumi on pitkän linja työsuojelutoimija, joka on työskennellyt ensin kahdeksan vuotta päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ja nyt kymmenettä vuotta päätoimisena työsuojelupäällikkönä HUSissa. Susanna arvostaa ihmisenä olemista, joka näkyy työpaikalla muun muassa pyyteettömänä auttamisena, sujuvana yhteistyönä, keskinäisenä luottamuksena, innostavana keskusteluna työn kehittämisestä ja tekemisen draivina.

Aslak Haarahiltunen

Aslak Haarahiltunen

Järjestämisvastaava, Teollisuusliitto

Järjestämisvastaava Aslak Haarahiltunen on järjestötoiminnan ja kampanjoinnin moniottelija. Kahdenkymmenen vuoden järjestötoiminnan kokemus liitoista, järjestöistä ja puoluetöistä. Nykyisin vastaa Teollisuusliiton järjestämisyksikön toiminnasta.

Silja Nurmi

Silja Nurmi

Järjestöaktiivi, Demarinuoret

Silja Nurmi on 24-vuotias järjestöaktiivi ja AMK-opiskelija Laureasta. Hän on toiminut reilut kahdeksan vuotta erilaisissa järjestöissä opiskelijaliikkeestä poliittiikkaan ja ay-liikkeen nuorisojaostoon.

Mikko Heinikoski

Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö, SAK

Mikko Heinikoski työskentelee SAK:ssa koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkönä. Hän on toiminut yli 10 vuotta erilaisissa osaamisen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ammattiyhdistysliikkeessä ja opiskelijajärjestöissä. Erityisesti jatkuva oppiminen ja aikuiskoulutus ja sitä kautta kasvava työllisyys ja työelämän laatu ovat keskiössä Heinikosken työssä.

Anne Mironen

Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija, SAK

Anne Mironen toimii SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntijana. Takana on pitkä ura työsuojelun ja työhyvinvoinnin parissa: 1990-luvun ajan työsuojeluhallinnossa tarkastajana ja sen jälkeen liki kahdenkymmenen vuoden ajan JHL:ssä mm. työelämän laatuasioiden neuvottelupäällikkönä. Koulutukseltaan Mironen on fysioterapeutti ja filosofian maisteri (ympäristöhygienia) Kuopion yliopistosta.

Pekka Ristelä

Kansainvälisten asioiden päällikkö, SAK

Pekka Ristelä on SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö ja aktiivinen toimija eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen verkostoissa. Ristelä on myös SAK:n edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa ja toimi vuosina 2014–2016 Suomen palkansaajajärjestöjen EU-edustuston FinUnionsin johtajana Brysselissä.

Tuomas Suihkonen

Vasemmistonuoret

Tuomas Suihkonen on 25-vuotias valtiotieteiden opiskelija, jonka intohimona on ay-liikkeen historia ja penkkiurheilu. Monipuolisen järjestötoiminnan lisäksi Suihkonen toimii Teollisuusliiton toimitsijana nuoriso- ja opiskelija-asioiden parissa.

Hannu Jouhki

Hannu Jouhki

Johtaja, SAK

Kasvu ja vaikuttaminen -osaston johtajana Hannu Jouhki vastaa SAK:n viestinnästä, yhteiskuntavaikuttamisesta ja talouspolitiikan valmistelusta. Jouhki on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt aiemmin mm. kansainvälisen lääketeollisuuden ja mainonnan parissa. Vapaa-aikanaan Jouhki harrastaa lenkkeilyä, hiihtoa, lukemista ja mustavalkokuvausta.

Paula Ilveskivi

Paula Ilveskivi

Lakimies, SAK

Paula Ilveskivi työskentelee SAK:n lakimiehenä. Hänellä on pitkä ja laaja-alainen kokemus työelämän lainsäädännön kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ilveskivi on toiminut myös tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopistolla erityisesti perus- ja ihmisoikeusjuridiikan saralla. Koulutukseltaan Ilveskivi on oikeustieteen lisensiaatti.

Juontajat

 

Sami Turunen

Viestintäyrittäjä, Arvosana Ky

Sami Turunen on työelämässä koulittu entinen pääluottamusmies, nykyinen viestintäyrittäjä, joka rakastaa prosessin hallintaa ja asiakaspaijausta.

Maria Petterson

Maria Pettersson

Päätoimittaja, Journalisti-lehti

Maria Pettersson on 35-vuotias Journalisti-lehden päätoimittaja ja Journalistiliiton viestintäjohtaja. Maria on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylellä, Euroopan parlamentissa sekä Cityn ja Ylioppilaslehden päätoimittajana.

Jan Erola

Jan Erola

Viestintäyrittäjä

Jan Erola on viestintäyrittäjä Kravat Oy:ssä. Entinen toimittaja, kirjakustantaja ja kirjamessujohtaja, joka harrastaa uutiskommentointia televisiossa ja podcasteissa sekä laulaa Punatähdet-orkesterissa.