Sirpa Syvänen
10:30-11:00
Sankarit, puurtajat ja häviäjät

Sirpa Syvänen

Tampereen yliopiston henkilöstövoimavarojen dosentti

Sirpa Syvänen on työelämän toimintatutkimuksen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen moniosaaja. Häntä kiinnostavia aiheita ovat tuloksellisuus, työhyvinvointi, johtamisosaaminen, työkäyttäytyminen, työkuormitus ja työpaineet, konfliktit sekä muutos. Syväsellä on dialogiin perustuva kehittämisote – vuorovaikutusta ja dialogisuutta. Sirpa Syvänen on mukana hankkeissa niin eri työnantajasektoreiden verkostoissa, organisaatioissa, työyhteisöissä ja tiimeissä kuin yksilötasollakin.