Hanna Wass
13:30-14:15
Kaunaa ja kyynisyyttä – hajottaako populismi yhtenäisyyden mallimaan?

Hanna Wass

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani

Hanna Wass on yleisen valtio-opin dosentti ja työskentelee yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, yhdenvertaisuudesta ja kestävyydestä vastaavana varadekaanina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut laajassa kansainvälisessä tieteellisessä tuotannossaan demokratiaa, edustuksellisuutta ja yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden edellytyksiä. Wass on Suomen vaalitutkimuskonsortion perustajajäsen ja johtaa parhaillaan Koneen Säätiön rahoittamaa kolmivuotista NATOpoll-hanketta, jossa tutkitaan kansalaisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkemyksiä. Wass on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja politiikan kommentaattori.