Komea historia, sumea tulevaisuus – mureneeko ay-liikkeen valta?

Kansainvälinen näkökulma työväenliikkeen tilanteeseen

  • Ben Egan, UNI Europan järjestämisjohtaja

Juontaja: Laura Friman ja Sami Turunen